กระบอกพ่นยาสำหรับผู้สูงอายุ

Last updated: May 23, 2020  |  124 จำนวนผู้เข้าชม  |  Spacer

กระบอกพ่นยาสำหรับผู้สูงอายุ

กระบอกพ่นยาสำหรับผู้สูงอายุ ขนาด 350 ml.

Spacer For  Adult 350 ml.

ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และจำเป็นต้องพ่นยาอยู่เป็นประจำ

โดยเฉพาะยาพ่นชนิด MDI

หากผู้ป่วยไม่สามารถหายใจให้สัมพันธ์กันขณะพ่นยาได้ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษามีได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ถูก

ต้อง หรืออาจไม่ได้รับตัวยาเลย ดังนั้นการพ่นยาโดยต่อกับกระบอกพ่นยาจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยคลายกังวล เรื่องการ

พ่นยาไปได้มาก เพียงหายใจ เข้า-ออก ช้าๆ ผ่านกระบอกพ่นยา ผู้ป่วยก็จะได้รับปริมาณยาหรือตัวยา ได้เต็มที่ถูกต้อง 


Powered by MakeWebEasy.com