CUTTO Alcohol + Iodophor cotton swab

CUTTO Cutto คัตโตะ ราคาพิเศษ!!! ซื้อคู่ถูกกว่า สำลีก้านบรรจุแอลกอฮอล์ สำลีก้านบรรจุไอโอโดฟอร์ - อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล พกพาไปได้ทุกที่

Share

หมวดหมู่ : promotion

Share

CUTTO Cutto cutto  คัตโตะ

สำลีก้านบรรจุแอลกอฮอล์ (Alcohol cotton swab) brand CUTTO

สำลีก้านบรรจุไอโอโดฟอร์ (Iodophor cotton swab) brand CUTTO

  -อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

 -ชุดทำแผล

 -อุปกรณ์พกพา เดินทาง ท่องเที่ยว


ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
cutto 1 กล่อง บรรจุ 10 ชิ้น

 

*ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง

Powered by MakeWebEasy.com